• تست های تخصصی گوارشی

    تست های تخصصی گوارشی

    اسپانیا certest

  • دستگاه هموگلوبینومتر

    دستگاه هموگلوبینومتر

    آمریکا ACON

شرکت آزمون و اندیشه (آواکو)

شرکت آزمون و اندیشه تهران ( آواکو ) با بیش از یک دهه فعالیت و با برخورداری از پرسنلی مجرب به عنوان یک شرکت بازرگانی، خدماتی و وارد کننده، نقشی مهم در زمینه تامین نیازهای متعدد و متنوع جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ایفا نموده است.

فروش پایان یک معامله نیست، آغاز یک تعهد است

آخرین محصولات

اوره آز

اوره آز a-Diagnostics 

ادامه

اسپری فیکساتور

اسپری فیکساتور Certest

ادامه

Rapid Tests

ادامه

دستگاه هموگلوبینومتر

دستگاه اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت

ادامه

نوار ادرار

نوار ادرار 11 پارامتری Self-stik

ادامه